Dane teleadresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30
Dział Zamówień Publicznych
Pawilon C-2, pok. 117, piętro I
30-059 Kraków
http://www.dzp.agh.edu.pl
e-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 12 617-33-63
Tel.: +48 12 617-35-95

Godziny otwarcia: 07:30-15:30

W postępowaniach przetargowych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem e-propublico.pl. Zapytania dot. wyjaśnienia treści SWZ prosimy kierować za pośrednictwem platformy lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl  z określeniem sygnatury postępowania, którego dotyczą.  

Sekretariat
Osoba do kontaktu:

mgr Lucyna Śliwa-Naporowska
tel. (12) 617 35-95
e-mail: dzp@agh.edu.pl

Kierownictwo:

Kierownik DZP
mgr Dorota Achrem-Achremowicz
tel. (12) 617 32-34
e-mail: dachrem@agh.edu.pl 

z-ca kierownika DZP w zakresie robót budowlanych
mgr Joanna Ćwiertnia
tel. (12) 617 34-27
e-mail: jcwiert@agh.edu.pl 

z-ca kierownika DZP w zakresie dostaw
mgr Magdalena Jurowska
tel. (12) 617 46-65
e-mail: magdalena.jurowska@agh.edu.pl 

z-ca kierownika DZP w zakresie usług
mgr Maria Lepa
tel. (12) 617 49-13
e-mail: lepa@agh.edu.pl 

Osoby zatrudnione w jednostce:  

mgr inż. Breguła Katarzyna
tel. (12) 617 33-84
e-mail: katarzyna.bregula@agh.edu.pl 

mgr Długoń Michał
tel. (12) 617 49-19
e-mail: mdlugon@agh.edu.pl 

mgr Grzech Jarosław
tel. (12) 617 45-05
e-mail: grzech@agh.edu.pl 

mgr inż. Hrabia Agnieszka
tel. (12) 617 48-19
e-mail: agnieszka.hrabia@agh.edu.pl 

mgr Kraińska Joanna
tel. (12) 617 48-82
e-mail: joanna.krainska@agh.edu.pl 

mgr Oleksy Jolanta
tel. (12) 617 36-92
e-mail: oleksy@agh.edu.pl 

mgr Lempart Sylwia
tel. (12) 617 33-21
e-mail: slempart@agh.edu.pl 

mgr inż. Rogowska-Kwas Renata
tel. (12) 617 35-55
e-mail: rogowska@agh.edu.pl 

mgr Katarzyna Rosińska-Gołdasz
tel. (12) 617 49-83
e-mail: rosinska@agh.edu.pl 

mgr Trybus Anna
tel. (12) 617 30-40
e-mail: trybus@agh.edu.pl 

mgr Waligórska Małgorzata
tel. (12) 617 48-23
e-mail: waligorska@agh.edu.pl 

mgr Lucyna Śliwa-Naporowska
tel. (12) 617 35-95
e-mail: lsliwa@agh.edu.pl

mgr Anna Zarzycka
tel. (12) 617 47-82
e-mail: zarzycka@agh.edu.pl