Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”. Dokument ten powstał w ramach prac grupy roboczej złożonej z reprezentantów branżowych zrzeszeń informatycznych oraz przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych.

W skład grupy roboczej (obok pracowników UZP) weszli przedstawiciele: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego,  Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby Gospodarki Elektronicznej.

Dokumenty do pobrania: